Elke woensdag geopend van 13:00 tot 16:00

Privacybeleid

Beschrijving van privacy en dataverwerking conform de richtlijn AVG van 25 mei 2018

 

Indien u lid wordt van Pladella Villa, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Pladella Villa verstrekt, geeft u ons toestemming uw gegevens te verwerken conform de in deze privacyverklaring beschreven uitgangspunten.

 

Wij adviseren u om deze Privacyverklaring goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pladella Villa verwerkt persoonsgegevens over u doordat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Daarnaast verwerken we persoonsgegevens uit hoofde van historisch onderzoek. Deze gegevens verzamelen we waar mogelijk met toestemming van de betrokkene. Als dit niet mogelijk is maken we een zorgvuldige afweging tussen het belang van ons onderzoek en de belangen van de personen van wie we persoonsgegevens verwerken. Ook houden we daarbij steeds in het oog dat de rechten en vrijheden van deze personen niet zwaarder wegen dan ons (gerechtvaardigd) belang.

 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige door u in correspondentie en telefonisch verstrekte persoonsgegevens
 • Foto’s en ander beeldmateriaal
 • Bidprentjes

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze organisatie verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens.

 

Bezwaar

 

Als u er bezwaar tegen heeft dat wij uw persoonlijke gegevens verzamelen of publiceren, neem dan contact met ons op via info@pladellavilla.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Pladella Villa  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van door u aangevraagde informatie of het afhandelen van van u verkregen informatie;
 • uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes, tenzij u hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via ons emailadres: info@pladellavilla.nl of door te antwoorden op een aan u gezonden en door u niet gewenste mailing.
 • uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven, tenzij u hebt aangegeven deze nieuwsbrieven niet te willen ontvangen. Afmelding voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk via ons emailadres: info@pladellavilla.nl of door te antwoorden op een aan u gezonden en door u niet gewenste nieuwsbrief.
 • uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen af te wikkelen;
 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor onze ledenlijst.
 • uw naam en telefoonnummer worden gebruikt om u telefonisch te informeren over diensten en activiteiten van de organisatie;
 • foto’s gebruiken we voor onze interne nieuwsbrieven;
 • foto’s en ander beeldmateriaal gebruiken wij voor publicatie op de openbare website;
 • persoonsgegevens voor historisch onderzoek worden verwerkt vanwege hun historische waarde. Daartoe rekenen wij ook uw naam en emailadres zoals die voorkomen in uw reacties op de door ons gepubliceerde foto’s.

Hoe lang we gegevens bewaren

Pladella Villa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

De organisatie verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van wetgeving verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 

 

Delen met anderen

Pladella Villa verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als we dit nodig achten voor historisch onderzoek of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek daartoe kunt u sturen naar info@pladellavilla.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Pladella Villa zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Pladella Villa neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens desondanks niet goed beveiligd zijn of over aanwijzingen beschikt die wijzen op misbruik, neem dan contact met ons op via info@pladellavilla.nl.

 

Wijzigingen

Ons privacy-beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekend gemaakt via de nieuwsbrief en de Website. Wij adviseren u om regelmatig ons privacy-beleid te bekijken.

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

Meld je nu aan en mis geen nieuwtjes!

Je bent aangemeld!

Nu u bent aangemeld, zullen wij u exclusieve aanbiedingen periodiek sturen.